Kunt u deze mailing niet goed lezen? Klik dan hier voor de webversie.

PPP Jaarcongres zeer geslaagd

Het eerste PPP Jaarcongres is een succes te noemen. Er kwamen zelfs meer dan 100 deelnemers naar de bijzondere locatie het Wijnhuis Robbers & van den Hoogen in Arnhem. Tijdens dit jaarcongres werd de Algemene Ledenvergadering | ALV van het Platform Promotional Products | PPP gehouden. Er waren vaksessies en als keynote spreker trad Hans Bieshevel van Ondernemend Nederland | ONL op.

Beelden gemaakt door Giuseppe Toppers | Danto

PPP Vaksessies

Omdat vakkennis heel belangrijk is en nog belangrijker wordt om je te onderscheiden, organiseerde PPP vaksessies over actuele en relevantie thema’s.

PPP CSR | Ton Groenendijk

Ton Groenendijk gaf uitleg aan het CSR certificeringstraject. Met deze internationale standaardnorm voor MVO kunnen PPP leden zich echt onderscheiden en hun klanten overtuigen van het nut en de noodzaak van duurzaam en eerlijk zakendoen.

AVG | Ernst-Jan Reinerie

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt er aan, dat weet iedereen. ‘Deze nieuwe Europese privacywet heeft voor iedere organisatie gevolgen’, vertelde Ernst-Jan Reinerie. Alles wat nodig is om aan de AVG te voldoen is samengevat in een 16-stappen AVG-programma. Met deze online tool kan iedereen op een eenvoudig wijze de AVG implementeren. Deze tool kost voor PPP leden ‘slechts’ € 75,00 (ex btw). Voor wie de tool nog niet besteld heeft, bestel ‘m nu!

MVO commercieel succesvol inzetten | Bas van Haastrecht

Bas van Haastrecht liet aan de hand van voorbeelden uit de praktijk zien hoe belangrijk het is om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen. Ook gaf hij tips hoe je het thema MVO kunt inzetten naar je klanten.

Hygiënecode | Arjan de Knegt en Ton Groenendijk

Arjan de Knegt en Ton Groenendijk gaven samen uitleg over de hygiënecode, die op initiatief van PPP in samenwerking met NVWA wordt ontwikkeld. Iedereen die met het ver(om)pakken van levensmiddelen te maken heeft, krijgt daarmee te maken. De concept hygiënecode wordt aan alle deelnemers toegestuurd en zal hopelijk dit jaar beschikbaar komen.

Keynote presentatie | Hans Biesheuvel
Ondernemend Nederland | ONL

Als keynote spreker trad Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland | ONL op. Helemaal toevallig was die keuze niet, want ONL en PPP zijn een samenwerking aangegaan. Samen met ONL is PPP beter in staat om in Den Haag en Brussel te lobbyen. Hans Biesheuvel kreeg als dank een trolley met deurhangers overhandigd. Op de deurhangers is de volgende tekst gedrukt:

Niet storen!

Ben in het belang van de
Nederlandse ondernemer
in gesprek met
Hans Biesheuvel van ONL.

www.ppp-online.nl

Zo kan hij met een promotioneel product een blijvende indruk achterlaten bij zijn politieke relaties.

Tijdens zijn presentatie sprak Hans Biesheuvel over de schaduwbegroting, die via onderstaande button te downloaden is.

Professionele gebruiker geen verplichting doorberekenen van de thuiskopieheffing

Tijdens het PPP Jaarcongres is er gesproken over professioneel gebruik. Een professioneel gebruiker kan zich registreren. Dit formulier is terug te vinden op de website van Stichting de Thuiskopie. Er is dan geen verplichting tot het doorberekenen van de thuiskopieheffing. De verantwoordelijkheid voor het professioneel gebruik ligt dan bij de geregistreerde professionele gebruiker.

Algemene Ledenvergadering | ALV

Tijdens de ALV legde het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid. Hiervoor werd door de aanwezige leden unaniem decharge verleend. Ook werden er drie nieuwe bestuursleden gekozen. Dat zijn: Lex van den Bosch (The Cow Company). Jan Hazejager (Alpha Holland) en Joop van Veelen (ProComm Partners).

Nieuwe voorzitter

Laatstgenoemde werd tot nieuwe voorzitter gekozen. Van Veelen volgt Edwin Bouman op, die deze taak drie jaar heeft ingevuld. Van Veelen was al eerder actief binnen het PPP bestuur en vertegenwoordigt de branchevereniging ook in Europees verband. Hij neemt de taak voor één jaar op zich en gaat in die periode op zoek naar een nieuwe voorzitter voor een langere periode. De overige nieuwe bestuursleden vervangen Joshua Lopez en Niels Peters, die beiden een groot aantal jaren actief waren in het bestuur van de branchevereniging.

PPP bestuur

(vlnr) Joop van Veelen. Arjan de Knegt, Bob Heerius, Marijke van Hoorne (directeur), Lex van den Bosch, Martijn Verwaal en Jan Hazejager

Hartelijk dank!

Last but not least: Alle leden en andere betrokkenen die het PPP Jaarcongres met ALV hebben bezocht HARTELIJK DANK! Het is belangrijk om uw stem te laten horen. Het is ons gezamenlijk belang om de vakkennis te vergroten en onze branche sterker en professioneler te maken. Dat doen we met elkaar, samen zijn we sterker!


    LET OP: Andere data, nog enkele plaatsen beschikbaar!

    PPP Masterclass Salestraining | Vlaardingen
    14 en 15 mei 2018 OF 14 en 15 juni 2018 | Aanmelden


U ontvangt deze mailing als relatie van het Platform Promotional Products | PPP

Als u een collega voor het PPP Nieuws wilt aanmelden, klik dan hier.
Graag naam, functie en e-mailadres vermelden.


Content: Peter Zwetsloot Communicatie | PZC
Opmaak / verzending: Giuseppe Toppers | Danto