Kunt u deze mailing niet goed lezen? Klik dan hier voor de webversie.
Gezonde belangstelling voorlichtingsbijeenkomst
PPP accreditatiesysteem


De Leveranciersdagen succesvol
De Leveranciersdagen, die op 4 en 5 september 2019 in Expo Houten gehouden werden, waren wederom succesvol. Ook PPP kijkt terug op een geslaagde editie. Onze voorzitter Joop van Veelen heeft op beide beursdagen inhoud gegeven aan een presentatie over het nieuwe accreditatiesysteem dat in 2020 wordt ingevoerd en voor alle PPP leden gaat gelden. Daar was een gezonde belangstelling voor. Voor veel PPP leden is er geen drempel om het benodigde aantal punten te halen. ‘Kom maar op’ was een reactie. ‘Wij zijn er klaar voor en juichen dit initiatief toe’.

PPP Brancheborrel van het Jaar

Op dag één werd traditioneel weer de door PPP gesponsorde Brancheborrel van het Jaar gehouden. Die werd massaal bezocht. Het cateringplein stond stampvol. De PPP borrel ging naadloos over in The Night of the PromZ. Ook voor dat feest was veel belangstelling en niet in de laatste plaats voor de Award uitreiking. Namens PPP allemaal gefeliciteerd!
Interall Supplier of the year in de categorie specialisten
Xindao Supplier of the year in de categorie generalisten
Webo Promotion Full Service Leverancier
Interimage Publieksprijs Full Service Leverancier
Maxilia Vakprijs Best Online Performance
Multigift Publieksprijs Best Online Performance

Gemengde gevoelens bij ONL over MiljoenennotaHans Biesheuvel ONL voor ondernemers Er waait een gure wind in politiek Den Haag voor ondernemers en bedrijven. Dat was de conclusie van Hans Biesheuvel die namens ONL op Prinsjesdag de genodigden, waaronder PPP, toesprak.

Lees verder hoe ONL voor Ondernemers het MKB positief bij de politiek onder de aandacht wil brengen.
Het Platform Promotional Products | PPP is partner van ONL voor Ondernemers.
Verzendkosten voor pakketjes uit China gaan omhoog


De pakketjes worden duurder, maar het is wel eerlijker
PPP voert samen met ONL voor ondernemers lobby voor een gelijk speelveld. Op de lage verzendkosten vanuit China op pakketjes is nu een doorbraak. Mede dankzij de VS is er nu een akkoord bereikt en zullen landen vanaf 2021 langzaam hun tarieven voor het bezorgen van onder meer Chinese pakketjes mogen verhogen. Dit zal de concurrentiepositie van ons midden- en kleinbedrijf verstevigen. En dat is in ieders belang. Aldus Schreinemacher in het AD.
Klankbordsessie specialisten Kerstgeschenken

Op 16 oktober 2019 organiseert PPP een klankbordsessie voor en met de specialisten in Kerstpakketten. Tijdens deze sessie willen we graag verder de strategie bepalen. Daarvoor is de input vanuit gespecialiseerde leveranciers van eindejaarsgeschenken belangrijk. Wilt u een actieve bijdrage leveren, dan bent u van harte welkom. De klankbordsessie wordt gehouden in Gouda. De sessie begint om 16:00 uur en de eindtijd staat gepland om 19:00 uur.
PPP nieuws in het kort

PPP en het KVGO – vereniging voor ondernemers in de grafimedia branche – steken de koppen bij elkaar om te zien of er raakvlakken zijn die een gezamenlijk optreden in een aantal gevallen rechtvaardigen.

PPP heeft in september weer deelgenomen aan een Europese meeting in Wiesbaden. Besloten is dat het Europese marktonderzoek naar het volume in de eindgebruikersmarkt ook dit jaar weer zal plaatsvinden. Er staat een nieuwe meeting in januari tijdens de PSI gepland.

16 oktober 2019
Klankbordsessie Specialisten in Kerstgeschenken


23 & 24 oktober 2019 | PPP Masterclass Salestraining
Vlaardingen | In samenwerking met Hecx
31 oktober 2019 | MKB ondernemerscongres
Brabanthallen | ’s-Hertogenbosch
PPP is tijdens dit ondernemersevent als standhouder aanwezig
7 tot en met 9 januari 2020 | PSI | Düsseldorf


Maart 2020
PPP Jaarcongres met Algemene Ledenvergadering | ALV

Volg PPP op:

U ontvangt deze mailing als relatie van het Platform Promotional Products | PPP

Als u een collega voor het PPP Nieuws wilt aanmelden, klik dan hier.
Graag naam, functie en e-mailadres vermelden.


Content: Peter Zwetsloot Communicatie | PZC
Opmaak / verzending: Giuseppe Toppers | Danto