Kunt u deze mailing niet goed lezen? Klik dan hier voor de webversie.
De Knegt & Leeflang opnieuw CSR Gold gecertificeerd


Marijke van Hoorne, directeur PPP en Arjan de Knegt van
De Knegt & Leeflang met het PPP CSR Gold Certificaat
Kerstgeschenkenspecialist De Knegt & Leeflang heeft zich onlangs met succes laten her-certificeren voor het CSR Gold certificaat. Arjan de Knegt: ‘Er zijn verschillende redenen waarom wij opnieuw het certificeringstraject zijn ingegaan. Eén daarvan is onze motivatie om door te ontwikkelen en constante drang tot verbetering. Dat past bij onze organisatie. Iedereen is zich daarvan bewust. Met de PPP CSR certificering tonen we concreet onze ambities op dat gebied aan. Niet alleen intern, maar ook naar onze relaties.’

CSR certificaat

Het CSR certificaat wordt verstrekt aan PPP Leden als zij zich identificeren met de risico’s en kunnen aantonen deze risico’s te minimaliseren. CSR betekent dat alle (bedrijfs)processen ‘in control’ zijn en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een onderdeel is van de bedrijfscultuur.
PPP partner MKB Ondernemers Congres

PPP is als partner en standhouder op het partnerplein aanwezig tijdens het MKB Ondernemers Congres van RTL in de Mainstage van de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Vorig jaar trok dit jaarlijkse congres ruim 2.500 bezoekers. Ook voor dit jaar wordt weer minimaal eenzelfde aantal deelnemers verwacht. Voor PPP is dat een ideale gelegenheid om aan MKB-ers uit te leggen dat Promotionele producten merken sterker maken en alvast een voorschot te nemen op hét thema voor 2020: PPP leveranciers maken het verschil! Het MKB Ondernemers Congres is het jaarlijkse oplaadpunt voor ondernemers die inspiratie en nieuwe kennis willen opdoen en willen netwerken.
Nieuw arbeidsrecht van invloed op eindejaarsdrukte

Vanaf 1 januari 2020 gelden
nieuwe regels voor oproepkrachten


Bent u een specialist in Kerstgeschenken of werkt u ook veel met arbeidscontracten voor 3 maanden op 0-uren basis? Dan krijgt u per 1 januari 2020 te maken met de nieuwe wet ‘Arbeidsmarkt in Balans’, met nieuwe regels over oproepovereenkomsten en de transitievergoeding.

Oproepovereenkomst

Wanneer iemand voor u werkt op basis van een 0-uren of min-max contract bepaalt de nieuwe wet dat de oproepkracht alleen hoeft te komen werken als hij minimaal 4 dagen van tevoren schriftelijk is opgeroepen. Wanneer de oproep daarna wordt ingetrokken, heeft de oproepkracht recht op loon.

Transitievergoeding

Als u vervolgens het 0-uren contract na de 3 maanden niet verlengt, moet u de werknemer een transitievergoeding betalen van pro rato 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Voor deze oproepkracht van 3 maanden komt dat neer op 8,3% van zijn maandsalaris.

Meer weten

Hiernaast verandert er nog veel meer, niet alleen voor oproepovereenkomsten en de transitievergoeding, maar bijvoorbeeld ook de ketenregeling en het ontslagrecht. Valegis Advocaten heeft hierover tijdens de Leveranciersdagen voor PPP een kennissessie gegeven. Voor vragen of informatie hierover kunt u contact opnemen met het secretariaat.
PPP nieuws in het kort

PPP nieuwspagina in PromZ Vak

In het komende nummer van PromZ vak komt op de PPP nieuwspagina ons lid Charles Drapers van Pointed International Limited aan het woord over de situatie in Hongkong. Als inwoner deelt hij zijn waarnemingen ter plekke en heeft een aantal tips voor leden die van plan zijn naar Hongkong af te reizen.


Van 7 tot 9 januari 2020 vindt in Düsseldorf de PSI weer plaats. PPP leden hebben gratis toegang, maar moeten daarvoor wel bij het secretariaat een registratiecode aanvragen. Zorg dat u uw kaarten op tijd bestelt, dat voorkomt problemen.
Welkom

Met veel plezier stellen wij u voor aan ons nieuwe PPP lid:

Hello Word Gifts | www.helloworldgifts.nl

Hello World Gifts heeft al meer dan 15 jaar ervaring in de wereld van Give-a-Ways, Kerstgeschenken en Cadeau- en Marketing Concepten. In het moderne pand in Nootdorp bevindt zich de Relatiegeschenken- en Kerstpakketten showroom. Via de Kerstcadeau-website: Sparkling Christmas is het mogelijk om zelf een mooi geschenk te (laten) kiezen en onder de naam Loyalty Queen worden maatwerk Loyaliteit Programma’s ontwikkeld.

16 oktober 2019
Klankbordsessie Specialisten in Kerstgeschenken


23 & 24 oktober 2019 | PPP Masterclass Salestraining
Vlaardingen | In samenwerking met Hecx
31 oktober 2019 | MKB ondernemerscongres
Brabanthallen | ’s-Hertogenbosch
PPP is tijdens dit ondernemersevent als standhouder aanwezig
7 tot en met 9 januari 2020 | PSI | Düsseldorf


Maart 2020
PPP Jaarcongres met Algemene Ledenvergadering | ALV

Volg PPP op:

U ontvangt deze mailing als relatie van het Platform Promotional Products | PPP

Als u een collega voor het PPP Nieuws wilt aanmelden, klik dan hier.
Graag naam, functie en e-mailadres vermelden.


Content: Peter Zwetsloot Communicatie | PZC
Opmaak / verzending: Giuseppe Toppers | Danto