Kunt u deze mailing niet goed lezen? Klik dan hier voor de webversie.
‘Het lijkt er op dat in Brussel de Europese handel
op de eerste plaats komt’


PPP meldt belangrijke ontwikkelingen in
het creëren van gelijk speelveld
Het bestuur van het Platform Promotional Products | PPP maakt zich hard voor een gelijk speelveld als het gaat om handel in Europa en importen vanuit het verre oosten. Daarvoor gaan we – veelal samen met ONL – in gesprek met politici in Den Haag en in Brussel. Ook bezoeken we regelmatig evenementen die in het teken staan van Europese regelgeving.

Europees markttoezicht

Onlangs waren we bij een discussiebijeenkomst over de toekomst van Europees markttoezicht. Die bijeenkomst, met als thema: ‘Handhaving, waar ligt de balans?’, werd georganiseerd door Product IP in samenwerking met het Ministerie van Economisch Zaken en Klimaat. Er waren ook verschillende toezichthouders, zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | NVWA, Agentschap Telecom, Douane Belastingdienst en grote retailers als de Hema, Praxis en Kruidvat bij aanwezig.
Praktijk

Tijdens deze bijeenkomst ging het over de praktijk van de regelgeving en handhaving in Europa en waar de handel tegen aan loopt. Daar kwamen verschillende kritisch en vooral praktische vragen aan de orde, zoals:
  • Waarom zijn er voor veel producten nog verschillende eisen in Europa?
    Dit heet: niet geharmoniseerde eisen.
  • Kan er iets gedaan worden aan oneerlijke concurrentie door verkoop via internet van producten, die niet aan die eisen voldoen?
    Officiële namen hiervoor zijn: fulfilment service providers en non-EU distance sellers.
Deze, en nog meer, punten staan heel hoog op de prioriteitenlijst bij de toezichthouders en de Europarlementariërs. Dat blijkt uit de goede contacten en korte lijnen die Product IP heeft met ‘Economische Zaken’. Op beide bovengenoemde punten is belangrijke vooruitgang geboekt. Verderop in dit PPP Nieuws staat welke besluiten er recent in Brussel zijn genomen.
Geweldige stap

Lex van den Bosch: ‘Het lijkt er op dat in Brussel de Europese handel op de eerste plek komt en er maatregelen getroffen worden tegen het ongecontroleerd toelaten van buitenlandse producten tot de Europese markt. Dat is een geweldige stap in het creëren van een gelijk speelveld! Het Ministerie van Economisch Zaken en Klimaat heeft ProductIP gevraagd de eerder genoemde bijeenkomst weer te organiseren. Dat gebeurt dit najaar. PPP houdt u daarover op de hoogte.’

Workshops

ProductIP organiseert op 28 mei 2019 in Ede een workshop over de nieuwe EU regelgeving en op 4 juni 2019 een RoHS workshop. PPP leden kunnen hieraan deelnemen tegen het speciale tarief.


Niet geharmoniseerde producten

Vanaf 19 Maart 2019 is er een verordening van kracht, die regelt dat non-food goederen waar geen EU eisen voor gelden, dus alleen nationale eisen, overal in Europa mogen worden verkocht op basis van een verklaring dat deze producten voldoen aan de betreffende nationale eisen. Er komt daarvoor een speciale verklaring en er komt ook een speciale regeling die er voor gaat zorgen dat toezichthouders sneller besluiten gaan nemen over welke van al deze nationale eisen dan eigenlijk "de beste" zouden moeten zijn of dat het inderdaad niet uitmaakt. Kortom: een beweging die er voor gaat zorgen dat de verkoop door kan gaan en dat de verschillen sneller weg worden genomen. Natuurlijk zullen er wel wat verschillen blijven, denk aan verschillende stekkers, maar deze insteek is positief.
Oneerlijke concurrentie via internet

Er is uiteraard nu al omschreven wie wat moet doen als het gaat om product compliance. Wat moet een importeur doen, een merkeigenaar, een fabriek in Europa, een winkel en/of internetshop en wat moeten/mogen de toezichthouders doen. Hiervoor is nu een hele nieuwe "regulation" gemaakt (deze regulation wordt straks 1 op 1 nationale wet) Hierin zijn nu de verantwoordelijkheden vastgelegd voor fulfilment service providers en non-EU distance sellers (denk hierbij aan Amazon en Ali-express). In het kort komt het er op neer dat ook deze partijen moeten kunnen aantonen dat producten aan de eisen voldoen. Belangrijk hierbij is dat Brussel heeft geconstateerd dat dit met de huidige capaciteit en werkwijze van de toezichthouders niet gaat lukken en daarvoor zijn onder andere nieuwe budgetregels gemaakt. Dit zal hoe dan ook resulteren in meer druk op de keten, met name op dat deel van de keten waar deze druk tot op heden feitelijk ontbrak.


Volg PPP op:

U ontvangt deze mailing als relatie van het Platform Promotional Products | PPP

Als u een collega voor het PPP Nieuws wilt aanmelden, klik dan hier.
Graag naam, functie en e-mailadres vermelden.


Content: Peter Zwetsloot Communicatie | PZC
Opmaak / verzending: Giuseppe Toppers | Danto